• bambi2011_logo-web

  Přihláška na REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKY A prezentaci dětských, mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících organizací

  BAMBI Tábor – CHÝNOV – Planá nad lužnicí 2012

  Název organizace:

  Adresa:

  Tel./fax:

  e-mail: www stránky:                                    facebook

  kontaktní osoba:

  TÁBOR – čtvrtek 17.května 2012 – 12-18.00 hod náměstí T.G.Masaryka

  13.00 hod slavnostní zahájení

  a) dynamická část – doprovodná vystoupenÍ na podiu, AKČNÍ UKÁZKY ČINNOSTI

  Název skupiny, souboru či oddílu:

  Název vystoupení:

  Zřizovatel:

  Délka vystoupení:

  Požadavek na časové zařazení vystoupení do programu:

  Technické požadavky pro zabezpečení vystoupení:

  b) STATICKÁ ČÁST – EXPOZICE, STÁNEK…

  Název organizace:

  Potřeba plochy                                   m2

  Požadavky:

  počet stolů:                                        počet židlí:                       přípojka el.

  Prezentující se organizace bude ve své expozici pro návštěvníky organizovat /například soutěže, ukázky z činnosti, apod…/:

  CHÝNOV – pátek 18.května – 12.30-16.30 hod – Gabrielovo náměstí

  a) dynamická část – doprovodná vystoupenÍ, AKČNÍ UKÁZKY ČINNOSTI

  Název skupiny, souboru či oddílu:

  Název vystoupení:

  Zřizovatel:

  Délka vystoupení:

  Požadavek na časové zařazení vystoupení do programu:

  Technické požadavky pro zabezpečení vystoupení:

  b) STATICKÁ ČÁST – EXPOZICE, STÁNEK…

  Název organizace:

  Potřeba plochy                                   m2

  Požadavky:

  počet stolů:                                        počet židlí:                       přípojka el.

  Prezentující se organizace bude ve své expozici pro návštěvníky organizovat /například soutěže, ukázky z činnosti, apod…/:

  PLANÁ NAD LUŽNICÍ – sobota 19.května  - 14-18.00 hod,sportovní areal u nádraží

  a) dynamická část – doprovodná vystoupenÍ, AKČNÍ UKÁZKY ČINNOSTI

  Název skupiny, souboru či oddílu:

  Název vystoupení:

  Zřizovatel:

  Délka vystoupení:

  Požadavek na časové zařazení vystoupení do programu:

  Technické požadavky pro zabezpečení vystoupení:

  b) STATICKÁ ČÁST – EXPOZICE, STÁNEK…

  Název organizace:

  Potřeba plochy                                   m2

  Požadavky:

  počet stolů:                                        počet židlí:                       přípojka el.

  Prezentující se organizace bude ve své expozici pro návštěvníky organizovat /například soutěže, ukázky z činnosti, apod…/:

  Dovolujeme si touto cestou požádat Vás  zároveň poskytnutí aktuálních informací o Vaší organizaci, oddílu či klubu

  / nejlépe formou krátkého medailonku doplněného logem či foto / pro potřeby tiskového střediska / zpravodaj Bambi 2012/

  a moderátory akcí k jejich prezentování návštěvníkům i nejširší veřejnosti nejen při přípravě a v průběhu  Bambi Tábor – Chýnov – Planá nad Lužnicí 2011. Vaše medailonky budou zároveň průběžně umisťovány na internet.

  Uzávěrka přihlášek: pÁtek 6.dubna 2012.

  Vyplněnou přihlášku k účasti na Bambi Tábor – Chýnov – Planá nad Lužnicí 2012 zašlete nejlépe elektronickou poštou na adresu

  Informační centrum pro mládež Tábor:pavlik@icmtabor.cz

  Pro vedoucí oddílů, klubů, sdružení, zúčastněných na BAMBI  2012 opět připravujeme OFICIÁLNÍ přijetí u starostŮ měst Tábora, CHYNOVA A PLANÉ NAD LUŽNICÍ. setkání se v tomto roce uskUtečnÍ

  ve středu 23.května 2012 v 16.00 hod v Plané nad Lužnicí.

  Dovolujeme si zároveň pozvat Vás v případě Vašeho zájmu i na jednání organizačního štábu Bambi Tábor – Chýnov – Planá nad Lužnicí 2012 – informace o termínech naleznete na webu. Aktuální schůzka organizačního štábu se uskuteční ve středu dne 11.dubna od 12.30 hod v Domě dětí a mládeže Tábor

  V                                            dne

  podpis