• 14108_1173762364001_1826324378_332743_8255579_nVOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE TÁBOR
  Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45, 390 01 Tábor, tel.381 253 883, 381 252 976
  e-mail: zs1tabor@tabor.cz, www.zsmikulasezhusi.cz

  Základní škola je nejstarší jednoúčelovou školní budovou v Táboře. Skládá se ze dvou budov. Východní (čp. 45), uvedena do provozu r. 1858, má ve starých archivních materiálech označení podle původního poslání - reálné gymnázium. Západní (čp. 77) byla dodatečně přistavěna r. 1887 a označena jako nová „chlapčí” škola. Obě budovy tvoří jeden provozní celek. V dalších letech probíhaly různé stavební úpravy a modernizace.

  Škola leží ve velmi klidné historické části Tábora nedaleko centra města. V bezprostřední blízkosti se nachází řada historicky cenných budov, galerií i pomníků. Snadno dosažitelné je nejen Divadlo Oskara Nedbala, Husitské muzeum a kino Svět, ale i plavecký bazén a zimní stadion.
  V současné době je škola samostatným právním subjektem. Je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků a rozšířenou výuku tělesné výchovy - atletiku. V roce 1999 bylo v areálu školy vybudováno víceúčelové sportovní hřiště. Odborné vedení sportovních tříd je v této oblasti zajištěno trenérem, který na škole působí a věnuje se systematické přípravě žáků. Ti se aktivně a úspěšně účastní sportovních přeborů na okresní, krajské i republikové úrovni.
  Škola se skládá z úplné základní školy a dvou mateřských škol. První a druhý stupeň základní školy jsou umístěny každý ve zvláštní části školních budov, které jsou však propojené a vzájemně přístupné. Oddělené jsou i prostory šaten obou stupňů, žáci 1. stupně používají zvláštní vchod do budovy. Od září 2006 jsou první a druhé třídy a také školní družina umístěny na Žižkově baště.
  K dispozici je školní jídelna v samostatném objektu v těsné blízkosti školních budov. Škola má nové hřiště bezprostředně přiléhající k budově. Na jedné z chodeb mohou žáci o přestávkách lézt po cvičné horolezecké stěně. Ve škole se pořádají besídky a výstavky výtvarných prací žáků. I pro jiné třídy než sportovní jsou určeny společné tělovýchovné a sportovní akce, např. Vánoční brusle. Žáci jezdí na školu v přírodě. Škola je zapojena do akce školní mléko. Třídy se sportovním zaměřením se zapojily do programu “Site”, partnerská škola se nachází v rakouském Altmünsteru.

 • bambi_ct_-363KYTAROVÝ SOUBOR Domu dětí a mládeže TÁBOR

  lektorem je Jan Melichar

  Tržní náměstí346, 390 01 Tábor, tel. 381 202 821 - 828 fax 381 202 823,
  informace: Mgr. Monika ZÍKOVÁ, estetika@dmtabor.cz, tel.: 381202825
  www.ddmtabor.cz
  Základy hry na kytaru k písničkám - od 9 let.

 • p1200114Další podařená akce plánských dobrovolníků. Slávka Rokosová a Alena Kolářová každých 14 dnů pořádají v neděli odpoledne hodinový program pro všechny děti od 0 do 99 let, do kterého si zvou nejrůznější hosty a po povídání s nimi naučí příchozí děti nejméně dvě lidové písničky. Dále tento program nabízí i školám a školkám, kdy zasuplují hodinu hudební nauky a děti se opět jiným způsobem mohou seznámit s tradicí a historií nejrůznějších lidových svátků a obyčejů a k tomu opět zní nejznámější české lidovky. To vše doplněné stylovým oblečením, tanečky, soutěžemi i drobnými dárky pro zúčastněné.

 • rehacek_plana_2010_-232Klasická městská knihovna, která obhospodařuje v Plané jak dětské, tak dospělácké oddělení tohoto zařízení. Díky nadšení našich knihovnic Vendulky Vyhnalové a Dáši Havelkové to ale není jen místo určené čtenářům, ale všem, kteří se chtějí potkávat a kulturně vyžít. Výstavy, procházky, besedy, dílničky, noci s Andersenem, obrovské množství doprovodných akci pro děti i dospělé, to vše dělá z naší městské knihovny oázu klidu a pohody v tomto uspěchaném světě. Právě při příležitosti Bambi je možno navštívit v knihovně výstavu šperků Ilony Frouzové a putovní výstavu loutek Vítězslavy Klimtové.

 • rehacek_su-2010_-170Téměř 500 žáků navštěvuje tuto umělecky zaměřenou školu. A aby vyšli vstříc i plánským, rozšířili svoje teritorium i do naší školy, kam dojíždějí učitelé ze Sezimova Ústí za plánskými žáčky. V Plané potom tato škola pořádá tradiční koncerty a výstavy v obřadní síni, s frekventanty školy se potkáváme při kulturních vystoupeních na vernisážích plánských výstav, folklorní soubor Ráček a Trubači OMS Tábor by také bez plánských dětí a kantorů těžko mohli tak dobře fungovat. Při příležitosti Bambi 2011 je možno v obřadní síni radnice v Plané navštívit výstavu výtvarného oboru této školy, který vede paní Hana Masopustová.

 • rehacek_plana_2010_-261MYSLIVECKÉHO SPOLKU - PŘI ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
  Šárka Kvičinská, ZUŠ Sezimovo Ústí, Nerudova 648, 391 02 Sezimovo Ústí, tel./fax. 381 275 383, e-mail: zussu@volny.cz, www.zus-sezimovo-usti.cz/

  V roce 2003 se postupně vytvořila ve třídě lesních rohů učitelky Šárky Kvičínské čtyřčlenná skupinka dětí zapálených do myslivosti, které projevily přání naučit se hrát lovecké signály a hlaholy na B lesnice. První nástroje zakoupila dětem ZUŠ Sezimovo Ústí a nad rámec výuky hry na lesní roh se je děti naučily ovládat . Základní informace o tradici lovecké hudby a hlavních signálech používaných v myslivecké praxi poskytli trubači od společnosti Lesy Tábor. Následovala první vystoupení při zahajování mysliveckých plesů v Ústrašicích, Dírné a okresního mysliveckého plesu v Táboře. Tento malý trubačský sbor posluchače natolik zaujal, že si ho v lednu 2005 vzal spolu se ZUŠ v Sezimově Ústí pod svá křídla Okresní myslivecký spolek v Táboře.
  Hlavní činností trubačského kroužku se postupně stalo využití lovecké hudby při akcích pořádaných OMS Tábor nebo přímo jednotlivými mysliveckými sdruženími na území okresu Tábor. V současné době trubači vystupují například při zahájení kurzů uchazečů o první lovecký lístek i zkoušek pro myslivecké hospodáře. Lovecké fanfáry zaznívají při kynologických , střeleckých a mnoha jiných různých loveckých akcích. Velmi potěšitelné je to, že myslivecké tradice pronikají stále více přímo do praxe v jednotlivých sdruženích. Ta nabízejí mladým trubačům možnost vystoupení a tím pomáhají dalšímu šíření tradice lovecké hudby v revírech na Táborsku Trubači OMS při ZUŠ Sezimovo Ústí jsou dnes již 18ti členným souborem. Vedle účinkování na zmiňovaných akcích patří mezi již tradiční a nejmilejší naše vystoupení mezi dětmi při okresním kole soutěže O zlatou srnčí trofej a při vrcholné kynologické akci pořádané OMS Tábor Memoriálu Jana Hlubockého.
  Soubor se pravidelně zúčastňuje národních a mezinárodních soutěží mysliveckých trubačů.Trubači natočili zatím dvě CD. V roce 2006 Česká lovecká hudba a v roce 2007 CD Česká a německá lovecká hudba
 • bambi_ct_-189TÁBORSKÁ GARDA při Domu dětí a mládeže Tábor - ŠERMÍŘSKÝ SPOLEK TÁBOR - TÁBORŠTÍ KUPCI
  HDS Táborští kupci, Bukurešťská 2795, 390 05 Tábor, tel.: 723 291 867, 605 718 425,
  e-mail:standa.kafka@centrum.cz, www.taborstikupci.cz

  Historicky - divadelní soubor pro děti a mládež od 12 -18 let . Skupina byla založena v roce 1999. U zrodu bylo pět mladých lidí, kteří byli (a snad ještě jsou) zapáleni do historického šermu a české historie vůbec. V této době se kluci věnovali pouze šermování a jezdili na rekonstrukce historických bitev. Postupem času se rozšiřoval nejen zájem nových členů, ale i okruh působnosti. Díky Domu dětí a mládeže v Táboře funguje od roku 2002 dětská odnož - zájmový útvar Klub Robina Hooda, pod vedením našich členů. Tento humorně pojmenovaný “kroužek” ale sklidil velký úspěch a zájem je o něj stále větší. Proto se z něj v roce 2006 stala Táborská Garda, která je schopna samostatného vystupování na různých akcích.
 • „Děláme to, co nás baví!“ - www.logici.net

  logiciKlub LOGICI se vyskytuje v Táboře již od roku 1988 a působil za tu dobu pod nejrůznějšími organizacemi. Cíl klubu - sdružovat děti a mládež se zájmem o vědu a techniku a umožňovat jim smysluplně trávit volný čas za co nejméně peněz - je však trvalý.
  Od roku 2005 Klub LOGICI Tábor působí v rámci Asociace pro mládež, vědu a techniku - AMAVET, o.s. Hlavní náplní klubu je organizování kroužků pro děti z Tábora a okolí. Naší specialitou je kroužek Pokusy, kde děti formou provádění pokusů objevují platnost přírodních zákonů a postupně tak pronikají do tajů přírodních věd. Každý týden se rovněž konají schůzky počítačových kroužků (od začátečníků až po programátory) a od roku 2005 je otevřen kroužek Stavebnicové modely, který se těší obrovskému zájmu.

  Mimoto pro děti chystáme akce o víkendech a to nejenom pro členy klubu, ale i pro nejširší veřejnost převážně z řad dětí. Nelze se nezmínit také o tradičním letním táboře CYKLO, který letos slaví již 21. ročník. Svou činnost prezentujeme i na veřejnosti (např. stánek na akci Bambiriáda, Bambi).

 • 1296672334Žižkovo náměstí čp.11, 390 01 Tábor, tel. 381 486 250, 381 253 008, 602 113 593
  petr.svoboda@mutabor.cz , www.mp.tabor.cz
  Městská policie zabezpečuje záležitosti veřejného pořádku na území města ve smyslu zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii
  *dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  *přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  *dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  *odhaluje přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky
  *upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
  *ukládá v blokovém řízení pokuty za přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích, další přestupky předává komisi k projednávání přestupků městské rady k řešení
  *předává k řešení přestupky Komisi k projednávání přestupků Rady Města Tábor
  *ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  *zabezpečuje odchyt psů
  *zajišťuje výkon obecně prospěšných prací
  * spolupůsobí v oblasti prevence kriminality na ZŠ
  Táborská městská policie byla zřízena v květnu roku 1992 . Počínaje lednem 2007 bylo město rozděleno na sedm okrsků a ke každému byl přidělen jeden konkrétní strážník. Na prahu nového tisíciletí započala Městská policie započali s prevencí a osvětovou činností v mateřských i základních školách. V roce 2003 se členem sboru táborských strážníků se stal historicky první služební pes městské policie - Německý ovčák Kell z Jirkova. V roce 2006 ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ se rozjela akce určená pro seniory a tělesně postižené osoby s názvem „Život 90″. Vytipovaní občané mají u sebe pager, kterým v případě nouze vyrozumí operátorku a ta přivolá MP. V červnu 2007 se konal první „Dětský den MP Tábor”, na kterém si děti všech velikostí mohly vyzkoušet své dovednosti v různých soutěžích, kde nechyběly sladké odměny. Zároveň si mohly se svými rodiči prohlédnout vybavení městské policie. V roce 2008 se uskutečnila první tzv.„Polisiáda” pro předškolní děti z mateřských škol a druhé pro žáky druhého stupně základních škol s názvem „Branný závod o pohár Městské policie Tábor”. V roce 2009 se uskutečnil 1. ročník branného závodu “Mladý strážník” určeného tentokrát žákům prvního stupně základních škol.
  Letos už připravila:  Návštěva MŠ Jahůdka v Bechyni - 26.01.2011; Exkurze na operačním pracovišti MP - 02.02.2011; Den otevřených dveří - 26.02.2011. V dopoledních hodinách navštívili služebnu městské policie v budově č. p. 11 na Žižkově náměstí žáci 3. A třídy Základní školy Mikuláše z Husi. Důvodem této návštěvy byla předem avizovaná exkurze na operačním pracovišti. Na žádost strážníků Městské policie Bechyně, s nimiž táborští strážníci v oblasti prevence dlouhodobě spolupracují, zavítali dva strážníci z MP Tábor se služebním psem do bechyňské mateřské školy Jahůdka, kde se uskutečnila beseda s předškoláky na téma zásady správného chování ke psům.
  Chystá 4. Polisiádu mateřských škol- sportovní klání pro předškoláky z mateřinek se uskuteční v dopoledních hodinách dne 24. května 2011 ve sportovním areálu ve Zborovské ulici. Pozvánku obdrží všechny mateřské školy z Tábora, dále MŠ v Bechyni, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí. Na setkání s dětmi se těší všichni pořádající strážníci. Branný závod Mladý strážník - 3. ročník - 26.04.2011 -pořádá Městská policie Tábor první ze tří sportovních akcí pro školy plánovaných v tomto roce. Jedná se o 3. ročník branného závodu Mladý strážník. Akce se uskuteční jako tradičně v krásném prostředí kolem Harrachovky…. a samozřejmě nebude chybět ani na naší Bambi 2011.
 • TANEČNÍ KROUŽEK ZŠ CHÝNOV
  Základní škola Chýnov, Gabrielovo náměstí 16, 391 55 Chýnov, tel: 381 297 056
  e-mail: zschynov@zschynov.cz, www.zschynov.cz

  b_tan_skupina_01Základní škola Chýnov sestává z komplexu 3 budov, které jsou propojeny dvěma chodbami. V jedné jsou umístěny šatny, ve druhé zabudovány žebřiny, takže slouží též jako minitělocvična v kombinaci s Fitcentrem. Plně je využíváno hřiště s umělým povrchem na školním dvorku jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro mimoškolní činnost družiny a sportovních kroužků. Celková kapacita - Základní škola 1 a 2 stupeň, kapacita 500 žáků, Školní družina - kapacita 200 žáků, Školní klub - kapacita 100 žáků , Školní jídelna Image školy - Přidružená škola UNESCO, Kolektivní člen Klubu ekologické výchovy, titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. Stupně, škola využívající výstupy z projektu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů: „Pilotní základní školy Klubu ekologické výchovy jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj”, Kvalitní školní časopis SLIM (Studentský lehce informační magazín), zapojení v humanitárním hnutí „ Hnutí na vlastních nohou”, které nese logo „Stonožka”. Účast v projektu „No Bullies Fashion” (Nechtěné dědictví), Podpora občanského sdružení CPK - CHRPA - výcvik koní pro hiporehabilitaci, škola podporující Fond Sidus, o.p.s., výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení, Zapojení do projektu Dejte šanci dětem ulice, Zapojení do sítě škol M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), Vynikající péče o talenty, vysoká nabídka zájmových útvarů, Nadstandartní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebamiZájmové útvary vedou učitelé v rámci pracovní doby dále dobrovolníci z řad rodičů a občanů města Chýnov. Tím se daří pokrýt každoročně cc 30 zájmových útvarů, které děti mohou využívat.Školní projekty - Evropský den jazyků, celoškolní projekt Světový den pro srdce (Přidružená škola UNESCO - zdravý životní styl, Memoriál Tomáše Havla, přespolní štafetový běh na počest našeho bývalého žáka, Recyklohraní, škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů, umožňuje žákům též sběr baterií a drobného elektroodpadu, Týden škol UNESCO „Kapky poznání ke Dni Země”, Memoriál Hany Kapplerové, exkurze do Temelína a Planetária v Českých Budějovicích, Bloudění vesmírem…