• cckrehacek_tabor-2010_-305Oblastní spolek Českého Červeného kříže Tábor
  ČSA 2289, 390 03 Tábor, tel./fax: 381 257 135, e-mail:tabor@cervenykriz.eu, www.ccktabor.estranky.cz
  Je registrovanou organizační jednotkou Českého červeného kříže (občanské sdružení), který je tvořen Místními skupinami ČČK ve svém okrese.
  Hlavní náplň naší činnosti:
  * provoz Humanitárního a ošacovacího střediska ČČK
  *výuka
  první pomoci dětí a mládeže - školení: Mladý zdravotník I. stupně (1. - 5. ročník ZŠ - 6-11 let), Mladý zdravotník II. stupně (6. - 9. ročník ZŠ - 12-16 let), Zdravotník ČČK - Junior (16-18 let)
  * pořádání: Okresního studijního střediska ČČK - 5-ti denní výukový pobyt pro děti od 6 do 16 let, Okresního kola soutěže Hlídek Mladých zdravotníků
  * nábor, propagace a oceňování bezpříspěvkových dárců krve
  * pořádání rekondičních pobytů pro děti,mládež,dospělé i seniory - tuzemské i zahraniční ozdravné a rekondiční pobyty pro všechny zájemce
  * příprava Humanitární jednotky na krizové stavy - školení členů HJ, příprava na mimořádné události
  * další činnosti - uspořádání soutěže dětských kreseb pro žáky ZŠ, pořádání akce ke světovému dni první pomoci, aktivní účast na akcích Besipu, zapojení do akcí Koalice poskytovatelů sociálních služeb, pořádání akcí pro členy ČČK, účast na Bambiriádách a regionální Bambi 2009, 2010 a 2011

  Je registrovanou organizační jednotkou Českého červeného kříže se samostatnou právní subjektivitou.
  Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení,chránit zdraví,život a úctu k lidské bytosti,podporovat vzájemné porozumění,přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních,rasových,náboženských,třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže,jimiž jsou: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota, světovost.

 • 157-367-4Dívčí kmen-Gayascuta
  Dívčí kmen přijímá do svého oddílu dívky přibližně od 7 let, které se stávají po splnění nováčkovské zkoušky světluškami. Starší členky pak kolem 11 - 12 roku skládají skautský slib a stanou se tak skautkami. A jak tento oddíl funguje?
  V čele stojí vedoucí, která splnila vůdcovskou zkoušku a společně s ní zde působí i starší skautky - roverky, podílející se na fungování celého oddílu.
  Děvčata se scházejí každý pátek v 16 hodin ve skautské klubovně za řekou. Obsahem schůzek jsou různé hry, rukodělné práce i učení se novým věcem. Zpravidla jednou za měsíc se koná větší akce, kterou může být víkendová výprava, jednodenní výlet či jen přespání v klubovně. O prázdninách jezdí společně s chlapci na Šumavu, kde podle počasí vyrážejí na lyže nebo pěší výlety. Zakončením celého roku je skautský tábor, na který se odjíždí vždy začátkem července a trvá 14 dní. Hlavní náplní je celotáborová hra, jejíž téma se každým rokem mění, dále kolektivní hry, vyrábění nejrůznějších věcí nebo výlety do okolí.
  Starší skautky a skauti vyrážejí v 2. polovině prázdnin na putovní tábor do zahraničí. Cílem již bylo např. Slovensko, Slovinsko, Polsko, Bulharsko, Ukrajina aj.
  logoskautky

  Chlapecký kmen-Perseus a Plavci
  Chlapecký kmen se člení na vodní a pěší skauty, ale v našem středisku pracují oba oddíly téměř společně. Podmínkou pro přijetí do chlapeckého oddílu je věk mezi 7 - 8 lety. Složením nováčkovské zkoušky se stanou vlčaty. Starší chlapci se přibližně od 11 až 12 let po splnění skautského slibu stávají skauty.
  V čele chlapeckého kmene stojí vedoucí, který složil vůdcovskou zkouškou a dále starší skauti - roveři zajištující fungování celého oddílu.
  Schůzky jsou pravidelně každou středu od 16.15 v klubovně za řekou. Asi jednou za měsíc se koná větší akce jako je např. víkendová výprava nebo jen jednodenní výlet. V zimě se vyráží na Šumavu lyžovat nebo na pěší túry. Závěrem celého roku je letní tábor, který bývá prvních 14 dní v červenci. Hlavním obsahem je celotáborová hra na určité téma, dále např. splutí části Vltavy či noční hlídání tábora.

  Starší skauti a skautky vyrážejí společně na putovní tábor a poznávají cizí země. Navštívili již Slovensko, Slovinsko, Polsko, Bulharsko, Ukrajinu aj.

 • Motto klubu: Když o tom sníš, tak to dokážeš!

  jaz_roztleskavacky_05Taneční klub roztleskávaček Tábor je sportovní klub, který má v současnosti přes 70 členů. Tvoří ho 6 týmů různého zaměření a různých věkových kategorií. Členy jsou jak dívky, tak kluci. Od roku 2008 jsme členy České asociace cheerleaders, účastníme se národní soutěže Mistrovství České republiky v cheerleadingu a přípravné podzimní soutěže Spirit Cheer Cup. Každé léto se také účastníme FCC cheer kempu vedeného profesionálními instruktory cheerleadingu z USA. Klub funguje pod vedením Zuzany Richterové - taneční trenérky a choreografky.

  roztleskavackyHistorie klubu začala na jaře roku 2005, kdy jsem byla oslovena Hokejovým klubem Tábor a týdeníkem Táborsko, abych vytvořila tým mladých dívek, který by oživil atmosféru při sportovních utkáních našich hokejistů. Byla to velká výzva. Tehdy jsem o tomto sportu neměla téměř žádnou představu. Snad jen z několika málo záběrů z amerických filmů a jednoho hokejového zápasu v Českých Budějovicích, kde roztleskávačky již působily. Přesto jsem tuto nabídku přijala, a tak vznikl historicky první táborský tým roztleskávaček - Ice Girls. Barvy našich hokejistů, modrá a bílá, se staly i našimi barvami. Na podzim roku 2005 jsme společnými silami zahájily svou první hokejovou sezónu a připravily své první taneční vystoupení pro veřejné i soukromé akce.

  Tehdy jsme o samé podstatě tohoto sportu však stále nevěděli nic. Avšak s postupem času, s naším rostoucím zájmem o roztleskávání (cheerleading), jsme zjistili, že tancování při hokejových zápasech je sice příjemná, ale jen okrajová část tohoto sportu. Poznali jsme, že cheerleading je plnohodnotný sport plný tance, pokřiků a akrobacie. Sport, na kterém se mohou podílet dívky i kluci od dětství až do dospělosti.

  V roce 2006 vznikl juniorský dancový tým - Wild Cats. Následující rok 2007 se stal pro nás v mnohých událostech přelomovým. Klub se rozrostl o tehdy nejmladší tým peewees – Blue Stars. V tomto roce vznikl také tým stuntů – Lodníci, jehož řady posílili i kluci. A konečně vznikla myšlenka stát se členy České asociace cheerleaders a zúčastnit se národní soutěže Mistrovství České republiky v cheerleadingu. Tak se také v roce 2008 stalo a ze soutěže jsme si odnesly krásné 4. a 11. místo. Téhož roku jsme přijali zatím nejmladší tým klubu – přípravku TKR Tábor.

  Loňský rok 2009 přinesl našemu klubu zatím nejvíce úspěchů. Stali jsme se druhými vicemistry České republiky v kategoriích junior dance a coed group stunts a na podzimní přípravné soutěži jsme poprvé získali své první místo v nejmladší kategorii peewees a druhé místo v kategorii partner stunts. Letošní soutěžní sezónu jsme zahájili jako druzí vicemistři ČR v kategorii peewees. Přestože naším cílem je podávat co nejlepší sportovní výkony, drží náš klub pohromadě hlavně přátelství a spousta legrace, kterou společně zažíváme při trénincích, vystoupeních, mimoklubových akcích nebo letních soustředěních. V cheerleadingu jsme objevili nádherný sport a uvítáme mezi sebou každého, kdo by ho chtěl rozvíjet spolu s námi.

  Adresa: Leskovická 2666, Tábor, 39003, Tel./fax:605 784 542,

  e-mail: tkrtabor@email.cz,  www stránky: www.tkrtabor.cz, facebook

  kontaktní osoba: Zuzana Richterová

 • Taneční skupina Bambi vznikla v září 2008 pod vedením trenérky Heleny Šoukalové.

  Od začátku je tato skupina vedena jako závodní tým a rok co rok se rozrůstá o věkové kategorie. Začínala jsem s juniory 10 – 15 let pak s dětmi  7 – 9let a letos se náš tým rozrostl o nejstarší věkovou kategorii 15+.

  Celkem je členy této skupiny cca 70 dětí.

  Největší úspěchy má však náš juniorský tým a to bronzové ocenění z Mistrovství ČR 2010 Taneční skupina roku. Od roku 2009 pořádáme v Táboře soutěž Super Dance Tábor – je to celorepubliková pohárová soutěž pro všechny taneční kolektivy.

  Kontakt : www.tsbambi.mypage.cz, tsbambi@seznam.cz, tel. 602 957 394

  grafika1grafika2grafika3

 • icm-hlavy-2INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ TÁBOR o.s. Farského 887, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 252 416, e-mail:info@icmtabor.cz, www.icmtabor.cz , , www.facebook.com/group.php?gid=213374868048

  Informační centrum pro mládež Tábor zahájilo svou činnost dne 1.února 1999. Poskytuje bezplatně informačně poradenské služby v základních oblastech stanovených AICM ČR dětem a mládeži i nejširší veřejnosti v regionu.
  Cílem činnosti Informačního centra pro mládež je umožnit mladým lidem v souladu s Evropskou chartou informací pro mládež přístup k nezávislým informacím na specializovaných pracovištích, učit je pracovat s informacemi samostatně a tvořivě s využitím všech dostupných technologií.
  Základní nabídku tvoří soubory informací (mezinárodní, celostátní a regionální informace) v tiskové I elektronické podobě. Soubory jsou vytvářeny v souladu s celospolečenskými zájmy a na základě potřeb a požadavků návštěvníků Informačního centra pro mládež.
  Informace jsou získávány zpravidla z materiálů škol, poskytovatelů různých služeb pro mladé lidi, z internetu, médií, knih a dalších zdrojů.

  DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO

  Informace jsou zpracované na tiskových a elektronických médiích dle jednotlivých oblastí základní nabídky. Informační soubory jsou doplněny různými publikacemi, časopisy a studijními materiály — k dispozici je místní a regionální tisk.
  ZÁKLADNÍ NABÍDKA INFORMACÍ — VZDĚLÁVÁNÍ v ČR a zahraničí, PRÁCE v ČR a zahraničí- VOLNÝ ČAS, CESTOVÁNÍ v ČR a zahraničí — SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY — OBČAN A SPOLEČNOST — MLÁDEŽ V EVROPSKÉ UNII  — MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ INFORMACE
  STŘEDISKO AKTIVIT KLUBOVÉHO TYPU
  INTERNETOVÝ KLUB EURO ICM
  návštěvníkům je k dispozici 10 PC, tiskárny, scanner, zálohovací zařízení na CD…. , Je možné zpracovat a vytisknout si zpracované textové materiály na PC…
  OTEVŘENÝ KLUB
  V rámci tohoto projektu prezentuje své aktivity ICM, jeho partneři a další spolupracující subjekty přednášky, besedy, diskuzní fóra, videoprojekce, výstavy…Aktivity programu Evropské unie Mládež v akci — mezinárodní výměny mládeže, evropská dobrovolná služba, Iniciativy mládeže…
  STŘEDISKO SLUŽEB
  Kopírování- Veřejná faxová služba — Veřejná internetová služba — prodejní místo slevových karet pro mládež-ALIVE, studenty -ISIC, učitele — ITIC, předprodejní místo TICKETPRO, prodej přihlášek ke studiu na VŠ a VOŠ
  Regionální středisko evropské informační a poradenské služby pro mládež a pracovníky s mládeží EURODESK
  Regionální redakce REMIX Jihočeský kraj — projekt Klíče pro život — podpora informačního systému pro mládež
  TOP NABÍDKY INFORMAČNÍCH SOUBORŮ
  Každý týden — zpravidla středa-čtvrtek — informační soubor Krátkodobé pracovní příležitosti v zahraničí
  Každý týden — zpravidla středa-čtvrtek — informační soubor Krátkodobé pracovní příležitosti Tábor a okolí
  Každých 14 dní — informační soubor EURODESK a PRORGAM MLÁDEŽ V AKCI
 • ddm-tabor-logo1Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346,
  Zřizovatel: Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

  Hlavní účel a předmět činnosti
  Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky,
  popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími
  institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.

  ddm-fotoCharakteristika zařízení

  Organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže je zřizován ze zákona č.76/1978 Sb. a ve znění pozdějších předpisů a jeho zřizovatelem je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích a to podle zákona č.157/2000 Sb. Rozsah, působnost, zaměření a obsah činnosti vychází z Vyhlášky MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. V praxi je uplatňován Zákon č.563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících, v DDM je to pedagog volného času, Nařízení vlády č.75/3005 Sb. o rozsahu přímé výchovné práce a Školský zákon č.561/2004 Sb. Na základě rozhodnutí zřizovatele je DDM pověřen zřizovatelem organizováním soutěží a olympiád v platném znění dle Vyhlášky MŠMT ČR č.55/2005 Sb.

  Základním dokumentem DDM je zřizovací listina, dále statut organizace a  rozhodnutí o zařazení do sítě školních zařízení  dle zákona číslo 564/1990 Sb.

  ZÁJMOVÉ KROUŽKY — SPOLEČENSKO-VĚDNÍ
  informace: Dana DUDOVÁ, spv@ddmtabor.cz, tel.: 381202824


  Nebojte se matematiky
  určeno pro všechny kluky i holky , kteří potřebují doplnit nebo procvičit znalosti z matematiky
  Zapomenutá řemesla
  drátkování, tkaní na rámu, patchwork, batika, malba na hedvábí, výroba šperků, pedig (9 — 18 let)
  Holka šikulka
  práce s různým materiálem, batika, malba na látku, výroba přání a drobných dárků, móda, kosmetika, vaření, ubrousková technika (9 — 12 let)
  Dívčí klub
  práce s různým materiálem, suchá vazba, móda, kosmetika, základy vaření, malba na hedvábí, batika, technika Fimo, decoupage (12 — 16 let)
  Dovedné ruce
  výrobky z papíru, textilu, přírodních materiálů, kůže, korálků (pro kluky a holky 7 — 11let)
  Mladá móda
  ZÚ je určený pro všechny slečny, které si chtějí vytvořit vlastní originální oděv, módní doplněk nebo si vyrobit šperk (10 — 18 let)
  Vaříme pro radost
  příprava pokrmů české i zahraniční kuchyně, jídla našich babiček, základy stolničení (pro kluky i holky 9 — 18 let)
  Šikulové
  práce s různým materiálem, hry a soutěže, malování, modelování, výroba drobných dárků a přání
  (pro kluky i holky 5 — 7 let)
  Ochrana přírody a myslivost
  získávání základních znalostí o přírodě, vycházky, výlety, účast na soutěžích, ochrana přírody a ekologie (pro kluky i holky 9 — 18 let)
  Angličtina
  kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí prohloubit své jazykové znalosti (pro kluky i holky 9 — 18 let)
  Angličtina pro rodiče s dětmi
  kurz je určen rodičům s dětmi, které ještě neumí číst a psát učení bude probíhat pomocí obrázků, her a slovní metody (pro kluky i holky 4 — 6 let )
  Literárně — dramatické studio
  nabízí — dramatické hrátky, podpora kreativity, rozvíjení osobnosti, tvůrčí psaní,hraní divadelních představení (pro kluky a holky 8 — 25 let)
  Klub pro maminky s dětmi 4 — 6 let Broučci
  Maminkám s dětmi od 4 do 6 let nabízíme každý čtvrtek v DDM od 8:30 do 11:30hod. zajímavý program. V případě, že si maminka bude potřebovat cokoliv vyřídit, pro děti bude zajištěno hlídání. Děti budou např. malovat, cvičit,hrát hry. Činnost bude přizpůsobena věku dětí. V případě zájmu bude možné maminkám nabídnout kurz šití, vaření, malování apod. Maminky mohou bezplatně využít internet a počítač.

  ZÁJMOVÉ KROUŽKY  — ESTETICKÉ
  informace: Mgr. Monika ZÍKOVÁ — estetika@dmtabor.cz — tel.: 381202825


  Keramický
  začátečníci: práce s hlínou a výuka točení na kruhu (od 7)
  pokročilejší: rozvíjení zájmu + možnost se připravovat na přijímací zkoušky na výtvarné obory středních škol
  mládež: pro výtvarníky 15-19 let se zájmem o umění a práci s hlínou, točení na kruhu, možnost přípravy na přijímací zkoušky na VŠ výtvarného oboru
  rodiče a děti: pro malé výtvarníky od 6 let i jejich rodiče se zájmem o výtvar. umění a práci s hlínou
  Výtvarná dílna pokračuje
  mladší školní věk ( děti 5- 13let) Základy malby temperovými, vodovými barvami, kresby, grafiky, experimenty s novými netradičními materiály a tématy, pro děti, co mají chuť tvořit. Starší školní věk (13- 19 let) Pro mladé výtvarníky, kteří se chtějí vzdělávat a objevovat klasické i nové techniky. Také příprava k přijímacím zkouškám na výtvarné střední i vysoké školy.
  Akční malba
  pro všechny mladé výtvarníky od ( 6- 19 let ), zahrnuje moderní způsob výtvarného vyjádření netradičními způsoby a prostředky — gestickou malbu, malování při hudbě, konceptuální tvorbu a další experimenty. Rozhodně se nebudete nudit
  Objektová tvorba
  pro děti ( 6- 19 let ), které směřují spíše k plastickému vyjádření ve hmotě, trojrozměrné objekty, hra s materiály.
  Grafika
  pro děti ( 6- 19 let ) , základy tradiční výtvarné techniky, ale i různé experimenty pro milovníky precizní práce.
  Malba podle modelu
  pro všechny nadšence ( 13 — 26 let ), malba a kresba podle živého modelu, portréty, postavy, jako součást základního výtvarného vzdělání.
  Aranžérský kroužek
  pro děvčata i kluky ( 9-19 let ), práce s různorodými materiály, přírodními tak i technickými. Kreativní vazby a instalace. Fantazii se meze nekladou!
  Textilní ateliér
  spíše pro děvčata (9 — 19 let ), základy ručních prací, háčkování, tkaní , vyšívání, malba na hedvábí, batikování. Máte-li chuť vytvořit si něco originálního na sebe!

  Kytara a zpěv k táboráku
  základy hry na kytaru k písničkám, které máte rádi (od 9 let)
  DÍVADLO aneb drama není drama
  tak trochu jiný styl a pohled dramatického pojetí, nahlédnutí do dramatu zábavnou formou (od10 let)

  TANEČNÍ SKUPINY
  DUPÁČEK- COUNTRY TANEC, STEP

  taneční skupina zaměřená na taneční styl country, příprava na taneční vystoupení a soutěže, víkendy v přírodě (pro děti 6-15 let)
  CLOGGING
  country step pro děti (10 — 15 let)

  ZÁJMOVÉ KROUŽKY TĚLOVÝCHOVNÉ
  informace: František ROTHBAUER — telovychova@ddmtabor.cz — tel. 381202827

  Stolní tenis
  výuka probíhá v herně zimního stadionu (pro děti od 7 — 14 let)
  Studio „Žabka”
  přijď si užít pohyb a hudbu (pro děti 4 — 8 let)
  Aerobic
  pro dívky 11-18 let
  Cvičení rodičů s dětmi
  pro děti (2-5 let) a jejich rodiče či prarodiče
  Floorball pro 1.stupeň
  oblíbený sport pro kluky a holky (pro děti 7-11 let)
  Floorball
  oblíbený sport pro kluky a holky (pro děti 11-16 let)
  Míčové hry
  základy míčových sportů a her — sálová kopaná, košíková, házená (pro chlapce a dívky 10-15 let)
  Cvičení při hudbě a pohybové hry
  (pro dívky 7-11 let)
  Rychlostní plavání s ploutvemi
  pro chlapce a dívky (7 — 10 let), kteří již umějí plavat, tréninky v pondělí, čtvrtek či sobotu
  Intercros
  moderní verze lakrosu hraná v hale, (pro chlapce i dívky 12-18 let)
  Klub karabina — lanové aktivity
  Nízké lanové překážky, umělá stěna uvnitř i venku, (pro chlapce i dívky 12-18 let)
  Trampolínky
  Skákání na trampolínkách je účinným a zároveň zábavným způsobem, zlepšujete kondici, celkovou stabilitu těla a formujete postavu. (pro všechny od 7 let)

  ZÁJMOVÉ KROUŽKY — TECHNICKÉ
  informace: Stanislav KAFKA — technika@ddmtabor.cz — tel.: 381202822
  Základní obsluha, počítačové hry
  základy prostředí Windows, MS Office, práce s internetem, počítačové hry (od 7 let)
  Tvorba web stránek, Internet
  tvorba WWW stránek v různých programech a programovacích jazycích (10 — 18 let)
  Klub PC her
  volné i sítové hraní freewarových počítačových her, Enemy Teritory, Transport Tycoon de Luxe, Bulánci a spousty dalších. (od 8 let)
  Letečtí modeláři
  základy stavby volných i RC modelů (pro děti a mládež 10 — 18 let)
  JUGGLER CLUB
  žongluješ a nemáš kde, nenajdeš si čas, nebo chceš jen prostě začít? Prapory, hole, POI-ky, míčky, kužele a spousta jiného. (pro děti a mládež od 8 let)
  Táborská garda
  scénický šerm (rozličné zbraně), prapory, bubny, instinktivní lukostřelba, příprava na společensko-kulturní akce  (pro děti a mládež od 10 let)
  Šermířská dílna
  výroba historických kostýmů, kožených a ostatních doplňků, ochranné pomůcky jak pro scénický tak „sportovní” šerm (od 12 let)
  LARP — Live action RolePlaying
  historie na vlastní kůži. Zažijte pravé dobrodružství při fantasy dobývačkách, soubojích lukostřeleckých i šermířských. (pro děti a mládež od 12 let)
  LARPová dílna
  Začínáte s LARPem nebo už hrajete? Přijďte se podělit nebo získat nápady tipy a triky pro výrobu LARPových kostýmů a zbraní.
  Dračí doupě
  Dračí doupě patří mezi klasické (nepočítačové) hry na hrdiny (role-playing games). Jeden z účastníků, tzv. Pán jeskyně(PJ), před hrou připraví úvodní příběh, mapy apod. Ostatní hráči se poté tohoto příběhu zúčastní — každý z hráčů představuje jednu postavu fantasy světa (trpasličího bojovníka, elfího kouzelníka apod.), celá družina pak dohromady putuje světem vytvořeným PJ s cílem splnit zadané úkoly, získat peníze a slávu (pro děti a mládež od 10 let)
  Klub stolních her
  přijďte se seznámit a zahrát si různé stolní, deskové i strategické hry (Carcassone, Osadníci z katanu, Bang a jiné . . . . .) (pro děti a mládež od 8 let)
  Airsoft
  Airsoft je moderní druh vojenského sportu (i když slovo sport je v tomto případě značně diskutabilní) podobný paintballu, místo munice s barvou se v něm však používají malé plastovo-keramické kuličky pod přísnými bezpečnostními pravidly. Přijďte se naučit používat barvy, maskování a taktiky používané v reálném boji. Airsoft Vás naučí držet v teamu a spolehnout se na kamarády.
  BOJOVÁ UMĚNÍ
  Historický šerm I. začátečníci
  základy šermu 1,5 ručním mečem (pro děti a mládež od 12 let)
  Historický šerm II. mírně pokročilí
  základy a pokročilejší techniky šermu 1,5 ručním mečem (pro absolventy historického šermu I.)
  Historický šerm III. pokročilí
  pokročilé techniky šermu 1,5 ručním mečem (pro absolventy historického šermu II.)
  Historický šerm speciál
  základy šermu a boje — hůl (dlouhá, střední, krátká), meč — štít, dýka, nůž (pro děti a mládež od 12 let i absolventy historického šermu I.-III.)
  Historický šerm — SPORT
  příprava a následně plnokontaktní cvičení s cvičným 1,5 ručním mečem a předepsanou ochrannou výstrojí, příprava na soutěže v tomto nově vznikajícím sportovním odvětví (pro děti a mládež od 12 let)
  FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK - MLADÝ FOTOGRAF
  seznámení s tím, jak fotit za každého počasí a kdekoliv.

  LETNÍ TÁBORY
  Vojníkov
  Tábor je určen pro členy rybářského kroužku a děti, mládež 10 — 18 let. Vojníkov se nachází v krásné části na řece Otavě 6 km od Písku. V ceně pobytu je 5x denně strava, pitný režim po celý den. Během tábora budou uskutečněny výlety — Písek a okolí, Putim, apod.
  Místo: Vojníkov, Věk a velikost tábora: 10 — 18 let, celkový počet účastníků 25, Ubytování:  pevném objektu, ubytování v pokojích, společné sociální zařízení, sprchy, společenská místnost travování: Plná penze, včetně pitného režimu a balíčku na výlety a cestu zpět., Doprava: Vlakem, zavazadla budou převezena dodávkovým autem.

  Be CreAktive! — Buď kreativní!
  Mezinárodní tábor pořádaný ve spolupráci s partnerským městem z Rakouska — Wels, za účasti Německa, Maďarska a pořádající České republiky. Celý program je sestaven z workshopů pod heslem „buď kreativní” (umění od pravěku po současnost, akční malba, „land art” aj.) a outdoorových aktivit (lezecká stěna, rafty, lanové aktivity aj.). V programu nechybí návštěvy památek jižních Čech. Celý tábor bude zakončen výstavou z táborové tvorby, kde nebude chybět slavnostní vernisáž přírodní galerie.
  Místo: Letní základna Palcát při DDM Tábor Planá nad Lužnicí, Věk a velikost tábora: 15 — 27 let, 10 účastníků z každé země, Ubytování: 4lůžkové chatky Stravování: Plná penze, včetně pitného režimu. Doprava:
  vlastní
  Informace: Mgr. Josef MUSIL, tel: 381 202 821, reditel@ddmtabor.cz
  Stanislav KAFKA, tel: 381 202 822, technika@ddmtabor.cz

  Letní ekologický tábor Hajnice 2010

  Letní tábor bude zaměřen pro děti ve věku 7 -15 let. Náplní bude environmentální výchova prováděna formou her, soutěží, vycházek, apod. Hlavními tématy tábora budou: voda a její kvalita, čistý les, CHKO Třeboňsko a jeho ochrana. Jádrem činnosti bude terénní ekologie, prováděná v okolí přírodovědné stanice „Hajnice”, která je obklopená lesy a v blízkosti leží Staňkovský rybník. Místo: Staňkovský rybník, Hajnice v Zadním lese Věk a velikost tábora: 7 — 15 let, celkový počet účastníků 20 Ubytování: V pevném objektu, ubytování v pokojích s vlastním spacákem. Stravování: Plná penze, včetně pitného režimu a balíčku na výlety a cestu zpět. Doprava: Vlastním autobusem
  Informace: DDM Tábor, pracoviště Veselí n/L, Blatské sídliště 570, 391 81 Veselí nad Lužnicí Adéla Příhodová, tel.: 381 581 911,mob.: 725 035 683, ddmveseli@ddmtabor.cz
  Falešná hra
  Na deset dní se staneme pomocníky královského prokurátora. Pomůžeme mu při vyšetřování zapeklitého případu a někdy nám půjde i „o život”. Při hledání důkazů a rozplétání intrik se naučíme spoustu nových a zajímavých věcí. Pokud se nám podaří případ vyřešit, nemine nás odměna. Místo: Základna DDM Tábor Palcát v Plané nad Lužnicí Věk a velikost tábora: 7 — 19 let, celkový počet účastníků 50 Ubytování: Ve čtyřlůžkových chatkách. Stravování: 4 x denně, včetně pitného režimu Doprava: Vlastní nebo po domluvě zajistí DDM
  Informace: Dana Dudová, tel:.381 202 824, spv@ddmtabor.cz

  Týden s dětskou country skupinou Dupáček

  Pobyt je ideální pro pěší turistiku, poznávací výlety, soutěživé hry, koupání a především k rekreaci. Mimo rekreační činnost je tábor zaměřen na výuku country tanců. Místo: Lhotka u Černovic Věk a velikost tábora: 9 — 20 let, celkový počet účastníků 20 — 25 Ubytování: Chatky , pevná jídelna s kuchyní. Stravování: Plná penze, včetně pitného režimu Doprava: Vlastním autobusem na náklady organizátora. Po celou dobu konání tábora budou o Vaše děti pečovat naši pedagogičtí pracovníci s dlouholetou praxí.
  Informace: Lenka Kosobudová tel. 605 623 232, www.dupacek.cz

  Europen Exchange Project

  Europen Exchange Project Dole — Tábor — Larn. Filmový festival pro mládež ve Francii ve městě Dole. Pro mládež partnerských měst Dole — Tábor — Larn. Obecné téma pobytu bude film. Vytvořením krátkého příběhu- filmu, který se bude společně prezentovat, tím představí každá zem částečně svou kulturu a humor. Místo: Dole- Francie Věk a velikost tábora: 16 — 22 let, 8 účastníků z každé země Ubytování: Camp Stravování: Plná penze, včetně pitného režimu . Doprava:
  Vlakem.  Informace: Mgr. Monika Zíková tel. 381 202 825, estetika@ddmtabor.cz
  Příměstský LT — putování Táborskem
  Rodiče chodí do práce a nenechají vás doma samotné? Proto jsme pro vás připravili příměstský letní tábor. Na každý den je připraven v době od 8 do 16 hodin, bohatá náplň. Na programu budou např. výlety v okolí Tábora, hry a soutěže. Místo: DDM Tábor Věk a velikost tábora: 7 — 15 let Stravování: Obědy a pitný režim bude zajištěn.
  Informace: František Rothbauer, tel.: 381 202 827, telovychova@ddmtabor.cz
  Turistické ubytování v objektu Letní základny „Palcát” v Plané nad Lužnicí
  Základna je umístěna na břehu řeky Lužnice, 1,5 km od autobusové a vlakové zastávky v obci Planá nad Lužnicí.
  Kapacita : 60 lůžek pro děti, 9 pro dospělé jako doprovod (15 chat s palandami po 4 lůžkách — 2 chaty s válendami — 1 x 5 lůžek, 1 x 4 lůžka, zdravotka vybavením a lednicí,) jídelna s vybavenou kuchyní, sprchy, WC v samostatné budově.

 • brezovy-listek-logoGalénův nadační fond Jižní Čechy

  Kontakt: JIŘÍ RIKI ŘEHÁČEK - BÍLÝ RIKI(8), Tábor, e-mail: rehacek@centrum.cz, http://www.brezovylistek.cz/

  Galénův nadační fond vznikl 26. února 2003 a je nástupnickou právnickou osobou po Galénově nadaci, kterou se nepodařilo přeregistrovat podle nového nadačního zákona. Jeho zakladateli jsou Jan Šimáně - Galén a Miloslav Fuček. Účelem nadačního fondu je podpora zakládání a rozvoje malých, středních a velkých komunit dětí a mládeže, zástupců starší generace včetně jedinců oslabených a jejich úspěšné integrace jedinci i komunitami zdravými Galénův nadační fond podporuje hnutí Březový lístek.
  galenrehacek2Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a “volným” hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích
  Náš táborský region má přes sto nosiletů (několik je už z 60. až 80. let - jeho propagace byla na indexu stejně jako Junák a další organizace a hnutí…) malého odznáčku, kterému říkáme Březový lístek. Na ocenění Březovým lístkem může získat každý, kdo dlouhodobě a nezištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže. Mezi táborskými nositeli Březového lístku patří senátor Pavel Eybert, nestor KČT Jaroslava Vosátková, vedoucí ICM Václav Pavlík, skaut a divadelník Vladimír Ráb, současný pracovník JčKÚ Václav Průcha, oldkauti jako jsou Miroslav Hlavnička, Jiří Čikeš, bývalí vůdci junáckých oddílů Jiří Zenkl nebo Martin Šíp či Lukáš Herčík či ředitel DDM Josef Musil a jeho zástupce Stanislav Kafka, ale i pionýři, učitelé, šermíři, trampové, logici, myslivci, hasiči, tanečníci a další.
  V devadesátých letech ve vedení Galénovy nadace, tiskovým mluvčím nadace a ředitelem PONS byl i správce táborské pyramidy a zástupce Galénova nadačního fondu a Hnutí Březový lístek v jižních Čechách táborák Jiří Riki Řeháček.
  Už třikrát se udělovaly Březové lístky při slavnostním zahájení regionální táborské Bambi, jednou přímo i otcem myšlenky březových lístků čestným prezidentem Galénovy nadace a GNF Janem Šimánem, přezdívaným Galén, který už několik let žije v Táboře.
  bl1