• jezecstipaniSkupina přátel historie soustředěná kolem Richarda Pexy a jeho rodiny. Rytířská vystoupení, ohňová show, pohádková vyprávění i divadelní hry, jarmareční frašky, dobové oblečení, historické stany, tradiční staročeské výrobky, ukázky řemesel, to všechno dokáží Jezerničtí páni všem návštěvníkům Bambi 2011 v Plané nad Lužnicí, a nejen jim, nabídnout.

 • rehacek_plana_2010_-82Plánští modeláři Jirka Řapek a Milan Matoušek kolem sebe soustředili podobně zaměřené nadšence a pro plánskou veřejnost se jim daří připravovat velice podařené akce. Své jezdící, létající, plachtící i plovoucí modely předvádějí na dětských dnech ve školce i škole, při Vodnickém dnu, Svatováclavském jarmarku i na akcích Bambi. Samostatnou akcí, kterou pořádají, jsou modelářské víkendy na loukách za sběrným dvorem, kdy s podobně zaměřenými kamarády připraví všem návštěvníkům modelářský den se soutěžemi pro děti i pro dospělé, pohoštěním i večerní zábavou.

 • rehacek_plana_2010_-166Kroužek volejbalu pracuje při základní škole v Plané nad Lužnicí pod vedením pana Pavla Grenara. Žáci využívají jak tělocvičnu ZŠ, tak tartanové hřiště u nádraží, v sezoně potom i beach volejbalové hřiště ve Sportovním areálu za řekou.

 • rehacek_plana_2010_-70Kroužek atletiky pracuje při základní škole v Plané nad Lužnicí. Vede jej paní Markéta Vébrová. Její nadaní žáci využívají pro své sportovní aktivity všechna sportovní centra ve městě. Planá se může pochlubit zázemím pro všechny druhy tohoto sportu.

 • p1130751Dům s pečovatelskou službou, Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí, tel. 777571159, e-mail: mckopretina.plananl@seznam.cz .
  Mateřské centrum je dobrovolné „sdružení”, kde se scházejí maminky, aby si popovídali, vyměnily zkušenosti, třeba našly nové kamarádky nebo se i něco nového přiučily a dostaly se tak alespoň na chvilku z každodenního kolotoče mateřské „dovolené”. Nemáme své vlastní prostory a nesháníme si sponzory. Jsme velmi rády za prostor ke scházení v Domě s pečovatelskou službou, který nám byl poskytnut zcela zdarma! Naším jediným sponzorem, kterému jsme tímto velmi vděčné, je Město Planá nad Lužnicí. Scházíme se každé úterý od 8,30 do 10,30 hod.

 • policie_cr_logoT. Bati 664, 391 02 Sezimovo Ústí, Tel. 974 238 730, 381 790 010 , Fax:974 238 739 , E-mail: taoopsusti@mvcr.cz, www.policie.cz
  Pracovní dny a hodiny: nepřetržitě
  Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.

 • sokol-logoFugnerova 822, 390 02 Tábor, tel. 381 251 317, 724 448 178,
  e-mail:sokol.tabor@seznam.cz, misa.fh@seznam.cz, www.sokol-tabor.info

  Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením jehož 180 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech. ČOS se řadí k nejstarším spolkům tohoto typu na světě. Myšlenkově vznikla z emancipačních snah českého národa v 19. století. Program všestranného psycho-fyzického rozvoje člověka ji vtiskl Dr. Miroslav Tyrš, profesor Univerzity Karlovy a podnikatel Jindřich Fügner.

 • schranka01kankaCentrum Kaňka
  … je areál, ve kterém mají své sídlo nestátní neziskové organizace Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. a Základní škola Kaňka o.p.s. Zajišťujeme jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat.

  Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit Kaňka o.s. zajišťujeme jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem / moderním vybavením / osobním přístupem / širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat.
  www.kanka.info
  Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit Kaňka o.s., Základní škola Kaňka o.p.s.,
  Helsinská 2731, 390 05 Tábor, tel/fax: 381 212 872, info@kanka.info, www.kanka.info


 • TJ Sokol Planá nad Lužnicí

  ČSLA 244, 391 11 Planá nad Lužnicí, tel.:723041880
  Členská základna čítá 175 členů, z toho muži a funkcionáři 90 členů, dorost 19 členů, žáci 46 členů, ženy 20 členů.

  Oddíly - kopaná, lední hokej, cvičení žen.
  Tělovýchovná jednota je majitelem sportovního areálu s travnatým hřištěm na kopanou, asfaltové plochy na různé sportovní akce, klubového zařízení a sauny
  Provozní doba sauny Říjen - Duben, čtvrtek - neděle, ostatní měsíce slouží jako letní restaurace s terasou, v blízkosti možnosti koupání v řece Lužnici

 • OCHRANA FAUNY ČR
  ochrana-fauny-logoFarského 887, 390 02 Tábor, tel. 731 738 225, e-mail:ekoncentrum@ochranafauny.cz
  www.ochranafauny.cz, www.facebook.com/ochranafauny

  Občanské sdružení Ochrana fauny České republiky vzniklo v roce 1998. Jeho posláním je od počátku ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů a ekologická výchova veřejnosti. Organizace působí v rámci Středočeského a Jihočeského kraje na území pověřených úřadů Votice, Sedlčany, Dobříš, Příbram, Tábor a Soběslav. Služba na výjezdy pro zraněná zvířata funguje nepřetržitě 24 hodin denně s tím, že převzetí živočicha garantujeme do 1 - 2 hodin od nahlášení kdekoliv v zájmovém území. Ročně stanicí projde okolo 700 zraněných zvířat, z nichž se podaří navrátit do přírody asi 60 %.
  Cílem činnosti Centra ekologické výchovy je předávat znalosti a dovednosti potřebné pro ochranu životního prostředí co nejširšímu okruhu lidí všech věkových kategorií. Naše programy nabízíme nejen školám všech stupňů, ale také jiným organizacím, institucím, zájmovým skupinám, rodinám s dětmi i široké veřejnosti.