• _dsc0185TÁBOR - Ve středu 25. května zástupci organizací, spolků, klubů a kroužků, kteří se prezentovali na Bambi 2011 přijali pozvání starosty města Tábora k neformální diskuzi na táborské matrice. Přítomní byli kromě starosty Tábora Jiřího Fišera místostarosta Chýnova Jan Pistulka (starosta a senátor Pavel Eybert právě zasedal v senátu) a radního Zdeňka Žaluda (starosta Jiří Šimánek byl služebně na Moravě). Beseda byla zcela neformální, projednával se termín Bambi 2012, vystoupení „akčních” přehlídek dětských a mládežnických volnočasových aktivit během jiných městských akcí, například Táborských setkáních nebo Léto nad Lužnicí. Táborský starosta Jiří Fišer se podělil o svůj dobrý pocit, když viděl letošní akci na náměstí TGM, měl radost s různorodosti aktivit dětí a mládeže a práce jejich vedoucích. Ocenil jejich práci a přislíbil pomoc aktivním seskupením (letos radnice navýšila finanční podporu dětským a mládežnickým aktivitám). Chýnovský místostarosta Jan Pistulka se svěřil, že je rád, že se jako město mohli připojit k Bambi 2011, ocenil práci vedoucích, že se jim podařilo děti odtrhnout od počítačů pro ostatní volnočasové aktivity, o které se děti mohly pochlubit svým příbuzným a kamarádům. Potvrdil, že se město Chýnov stalo dalším stabilním Bambiměstem. _dsc0183„… za organizátory mohu slíbit, že pokud se opět budete chtít podělit o své volnočasové aktivity, tak jsme ochotni uspořádat Bambi 2012, a to jen za podpory našich měst, dalších subjektů našeho regionu, ale bez ČRDM,” řekl ředitel Bambi 2011 Josef Musil. „Bambi je šance pro všechny, kteří se chtějí pochlubit, co umí! Jsme rádi, že patříme už tři roky mezi města, která pořádají tuhle prezentaci a přehlídku toho, co děti, mládež, ale i dospělí čemu se dokáží věnovat ve svém volném čase. Návštěvníci tak vidí bohatou nabídku, která je v našem městě, navíc se také seznámí s dalšími možnostmi, které přijedou za námi z Tábora nebo Chýnova,” svěřil se kulturní pracovník města Plané nad Lužnicí František Doubek. Ředitel Bambi 2011 a ředitel DDM Tábor Josef Musil připomněl, že v letošním roce sice došlo k určitému pnutí v Sezimově Ústí, ale věří, že příští rok se právě Sezimovo Ústí vrátí do rodiny Bambiměst táborského regionu. Na to starosta Jiří Fišer slíbil, že i on osobně se bude snažit, aby se „Sezimák” opět přidal mezi města regionální přehlídky a prezentace dětských a mládežnických spolků, klubů, kroužků a organizací regionu. Sekretář Bambi a vedoucí ICM Václav Pavlík všechny seznámil s historií regionální Bambi - Bambiriádou, která je už od roku 2004. Vyzvedl práci vedoucích, dětí, ale i měst, že ji vzaly pod svá křídla, když se k táborské regionální Bambiriádě tak svérázným postojem zachovala ČRDM, ale i Jihočeský kraj (podporují pouze Bambiriádu v Českých Budějovicích). Vyzvedl to, že děti a mládež se chce ukázat svým blízkým doma a ne někde v krajské metropoli. Nakonec po formální neformálním setkání se vedoucí aktivit sešli na Žižkově náměstí, kde do pozdních hodin diskutovali o dalších možnostech, vylepšení této krásné akce.

 • KONEC 21.05.2011 No Comments

  _dsc0057TÁBORSKO - Když jsme před osmi lety začínali s Bambiriádou, tak vydatně pršelo a byla fakt hnusná zima. O rok později jsme prožili na náměstí TGM v Táboře zase téměř tropy, ale od té doby nám počasí doslova přeje. Většinou máme sluníčko, hezky a teplo, i když sem tam nás ovlažil lehký deštík…

  * Před třemi lety jsme byli ČRDM vyřazeni z měst, která oficiálně pořádají Bambiriády, a tak po domluvě bývalého štábu táborsko-sezimovoústecké Bambiriády jsme založili staronovou tradici Bambi a začali myšlenku rozšiřovat do Plané nad Lužnicí. Letos sice ubylo Sezimovo Ústí, ale do rodiny Bambi přišel zdravý a houževnatý Chýnov…
  _dsc0079* Loňskou BAMBI 2010 navštívilo 12.882 zájemců o naše volnočasové aktivity - Tábor 3.562, Sezimovo Ústí 5.242 a Planá nad Lužnicí 4.078 návštěvníků.
  * Letošní prezentace a přehlídka volnočasových aktivit dětí a mládeže a organizací, spolků… je v pořadí už osmá. Bambi 2011 se konala na třech místech, a to v Táboře, v Chýnově a v Plané nad Lužnicí.
  * Účastnili se vystupující a prezentující dětské a mládežnické volnočasové aktivity z Tábora, Sezimova Ústí, Chýnova, Plané nad Lužnicí, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí.
  _dsc01121

  * Při Bambi 2011 byly uděleny dva Březové lístky, a to čestné starostovi Jiřímu Fišerovi a Jiřímu Šimánkovi, který je udělován výjimečně jako ocenění významným osobnostem, kteří spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství či jsou pro ně vzorem. Toto morální poděkování v podobě nádherného zlatého Březového lístku, který je orámován zelenou linkou a s udělovacího listu měl v regionu pouze Otto Findels - Adéla (skaut), který jej dostal za celoživotní práci s dětmi a mládeží. Čestný březový lístek dostali například i prezidenti Gorbačov a Regan.
  _dsc0265

  * Letošní BAMBI 2011 se pořádala ve dnech 19. až 21. května 2011, a to ve městech Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí.

  * Všechny tři dny byly slunné.
  * Záštitu převzali starostové Jiří Fišer, Pavel Eybert a Jiří Šimánek.
  * Partnery Bambi 2011 byla města Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí, dále Střední zdravotnická škola Tábor, Městská policie Tábor, Policie České republiky. Mediálním partnerem byly Táborský deník a Remix.
  * Vyhlašovatelé Bambi 2011 byli zástupci DDM Tábor, ICM Tábor, GN - Galénův nadační fond, Hnutí Březový lístek a Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje.
  _dsc0069* Letošní akce se zúčastnilo 9.574 návštěvníků - Tábor 4.028, Chýnov 1.683 a Planá nad Lužnicí 3.883.
  * Bylo připraveno 58 pódiových vystoupení, účastnilo se 52 subjektů, bylo připraveno ukázkových i tvůrčích 49 stánků a expozic. Uspořádal se dětský šachový turnaj Bambi 2011 o pohár ředitele DDM Tábor, florbalový turnaj o pohár starosty města Plané nad Lužnicí.
  * Byl zaznamenám jeden lehký úraz, a to v Plané nad Lužnicí, když vystupovali Jezerničtí páni. Při rytířském souboji sklouzl meč, který zapříčinil větší škrábnutí na čele jednoho z účinkujících, které bylo okamžitě ošetřeno zdravotnicí akce.
  * Ve středu 25. května od 16 hodin na matrice se uskuteční slavnostní přijetí u táborského starosty města Jiřího Fišera pro zúčastněné vedoucí zájmových sdružení a oddílů dětí a mládeže.

 • _dsc0063PLANÁ NAD LUŽNICÍ - posledním městem, kde se letos konala BAMBI 2011, bylo po Táboru a Chýnově nádherná Planá nad Lužnicí. Vše začalo ve dvě odpoledne ve sportovním areálu u nádraží a přilehlém okolí. Poslední den zahájil starosta města Jiří Šimánek, senátor a starosta města Chýnova Pavel Eybert, kulturní pracovník plánské radnice František Doubek a za štáb BAMBI ředitel DDM Josef Musil a tiskový mluvčí Bambi 2011 Jiří Riki Řeháček.

  Slovenští přátelé byli jako o vytržení

  _dsc0106Václav Pavlík, sekretář Bambi 2011 a vedoucí táborského ICM, se zpozdil, protože doprovázel delegaci zástupců slovenských informačních center pro mládež, se kterou přijel Vlastimil Kopeček z Českého Krumlova (Asociace ICM ČR). Ti se nakonec během Bambi 2011 sešli se starostou města Jiřím Šimánkem a při neformálním setkání si vyměnili své poznatky v práci s neziskovými organizacemi. Byli nadšení o fungování oblasti dětí a mládeže v Plané nad Lužnicí.

  icm_skNakonec se slovenští přátelé přiznali, že by byli rádi, kdyby měli na Slovensku takové starosty jako je Jiří Šimánek. Jedna z přítomných projevila zájem, za své město Partizánské, domluvit partnerství měst s tak aktivním a pěkným městečkem. Přiznala, že i s tímto úkolem byla vyslána. A až nyní, na konci své spanilé jízdy, našla to, co hledala. Okamžitě po příjezdu domů bude informovat představitele města a navrhovat právě Planou nad Lužnicí jako nejlepšího kandidáta z jižních Čech pro partnerství měst. Radní chtěli středně velké a aktivní jihočeské město, které by bylo nejvhodnějším kandidátem pro partnerství z České republiky. Ostatní delegáti byly akcí Bambi 2011 zcela omámeni, nadšeni a po neformální besedě se starostou se jeden z nich přiznal, že už viděl výbornou spolupráci v Českém Krumlově, neformální řešení přístupu k dětským a mládežnickým organizacím na více místech České republiky, ale to, co během pár hodin zažili v Plané nad Lužnicí, jim doslova vzalo dech.

  Poslední den zase jinak

  _dsc0089Jak už to v Plané nad Lužnicí bývá, tak od 14 hodin na sportovním hřišti u trati bylo doslova nabito. Představily se skoro všechny sportovní organizace města, například tu byli zástupci florbalu, volejbalu, atletiky, orientačního běhu, fotbalu, modelářů i šachistů. Všichni si pro děti něco připravili. O zahájení posledního bambidne se postaral starosta města Jiří Šimánek, pak předal mikrofon starostovi města Chýnova Pavlovi Eybertovi a řediteli Bambi 2011 a řediteli DDM Tábor Josefovi Musilovi. Potom už si mikrofon převzal, střídavě s Pepou Lidralem - zvukařem a bavičem, plánský kulturní „ministr” František Doubek. Zazněly slavnostní znělky trubačů OMS Tábor, a už se rozběhl program s ukázkami skupiny přátel historie soustředěná kolem Richarda Pexy a jeho rodiny, kteří předvedli dobové oblečení a hlavně tolik očekávané a nebezpečné souboje rytířů. Následovali hosté z táborského DDM, a to skupina orientálních tanců… A pak se zcela neformálně rozběhl program a lákadla jednotlivých stanovišť, například E-ON Rodinný fotbálek, Turnaj pro rodinné týmy ve fotbale, skákací hrad, Segway, dětské čtyřkolky, branky s radarem, slalom, žonglování s míčkem…. Notička, Kašpárek, Skřivánek, Zvoneček, keramický kroužek, divadelní kroužek, Plánské školní noviny, fotografický kroužek, rybářský kroužek, plánští skauti, Písničkové Froťánky, táborská Kaňka, soběslavská Rolnička, Mateřské centrum Kopretina, Klub Plánských Dam, Divadélko Na nice, Městská knihovna, Taneční soubor Lužničánek, plánští hasiči a zástupci Policie ČR. Nechybělo i ocenění starostou města nejlepších sportovců roku nebo školních novin. A nakonec byla k vidění i krásná výstava prací plánských žáků výtvarného oboru ZUŠ Sezimovo Ústí i tolik očekávané diskotéka Pepy Podrala, která se tentokrát trochu zkrátila díky zájmu o florbalový turnaj O pohár starosty města Plané nad Lužnicí, ve kterém ani nešlo, kdo vyhraje, ale o to, že se zástupci měst, respektive dětských florbalistů sešli, aby si ukázali své kvality… Nakonec celého letošního třídenního maratonu prezentací volnočasových aktivit tří měst většina účastníků plánské Bambi 2011 si napsala na své lístečky přáníčka a s balonky je poslala do světa.

  A na závěr?

  Sluníčko nám přálo po celé tři dny, ani lehký deštík v Plané nad Lužnicí nebo velké krupobití v Táboře v předvečer plánské Bambi klidný průběh Bambi 2011 neohrozilo. Tentokrát se do plánského sportovního areálu skoro vešla Planá nad Lužnicí. Jak to? Odpověď je zcela jednoduchá, protože naši sčitatelé spočítali, že se během plánské Bambi 2011 do areálu a jeho okolí tentokrát vešlo 3 883 zájemců o to, co se děje v Plané nad Lužnicí. _dsc0155 Více fotografií: http://rehacek.rajce.idnes.cz/BAMBI_2011_-_Plana_nad_Luznici/

 • _dsc0108CHÝNOV - V pátek 20. května 2011 se konal druhý den Bambi 2011 před chýnovskou základní školou (má už 110 let). Parkoviště před školou bylo doslova nabito volnočasovými dětskými aktivitami nejen ze základní školy, ale z celého města. Vystupovali nejen domácí jednotlivci a soubory, ale i hosté z Tábora, Sezimova Ústí a Veselí nad Lužnicí. Počasí nám přálo, a tak nebylo divu, že na plácku bylo pořád hodně živo. Kromě ukázek zájmových souborů a kroužků si děti mohly zahrát různé hry a sportovní aktivity. Asi největší úspěšnost mě přechod na hodně dlouhém laně a florbal.
  _dsc0190Druhý den slavnostně zahájili trubači OMS TÁBOR, pak následoval maraton ukázek - orientální tance ZŠ Chýnov, flétnový soubor ZŠ Chýnov, praporová exhibice Táborská garda DDM Tábor, kroužek klasických tanců (standardní a latinskoamerické tance) žáků 3. ročníků ZŠ Chýnov, Taneční klub DDM Veselí nad Lužnicí, kytarový soubor DDM Tábor, Taneční klub GR8 Chýnov, country skupina Dupáček a další. Ani letos nechyběl dětský šachový turnaj BAMBI 2011 o pohár starosty města, který se přesunul ze Sezimova Ústí. V plném proudu byly stánky a stanoviště malování na obličej, soutěž v poznávání přírodnin, střelba na florbalového brankáře, Motosport Chýnov, výtvarná a keramická dílna ZŠ Chýnov, ukázka paličkování nebo Policie ČR - dopravní služba s radarem a stíhací motorkou.
  _dsc0181První ročník chýnovské Bambi 2011 se opravdu vydařil, což svědčí návštěvnost 1683 zájemců o volnočasové aktivity dětí a mládeže nejen z města, ale i širokého okolí.

  eybert_pavel_1“Jsem rád, že jsme se  připojili jako město, spolky, sdružení, chýnovští jednotlivci s naší základní školou a ostatními volnočasovými aktivitami k městům, které letos pořádají Bambi 2011. Se štábem jsme se domluvili už loni. Na táborské Bambi 2010 jsme měli velmi početné zastoupení dětských volnočasových aktiv, a tak jsme měli opravdovou radost, když jsme dostali nabídku o pořádání Bambi 2011 u nás. Navíc bylo fajn, že k nám přijeli účinkující nejen z Tábora, ale i ze Sezimova ústí a Veselí nad Lužnicí. Mile nás překvapilo, že všichni měli zájem vystupovat v Chýnově a podělit se s námi, co umí. Zítra vše ještě pokračuje v Plané nad Lužnicí… Takovýmto aktivitám fandím,” svěřil se starosta města Chýnova Pavel Eybert.

  pavlik_2009-1“S Pavlem Eybertem rádi spolupracujeme, právě on má ve svém městě správný tým lidí, kteří tyto volnočasové aktivity hodně podporují. My mu za to děkujeme a jsme rádi, že se k nám letos připojili. Navíc Pavel Eybert není žádným v bambisvětě nováčkem. Právě on, jako senátor, před osmi lety, zahajoval naší první Bambiriádu. Bylo to v táborské Sokolovně. Tehdy vydatně pršelo, ale nám to nevadilo. Během chvilky se vše z hřiště nastěhovalo do sálu. Táborská Bambiriáda 2004 se zahájila včas. Sice v menších prostorech, ale vše se vydařilo, a tak vznikla nádherná tradice, která trvá dodnes. Prostě a jednoduše - s Jirkou Rikim Řeháčkem a Pavlem Eybertem jsme před osmi lety zahajovali tradici, kterou nepodařilo rozehnat ani silným pražským větrům …, se smíchem dodal vedoucí ICM Tábor Václav Pavlík.

  _dsc0025

  _dsc0186_dsc0112

  Více fotografií je na http://rehacek.rajce.idnes.cz/BAMBI_2011_Chynov/

 • Média 20.05.2011 No Comments

  logo-tdTábor /FOTOGALERIE/ - Bambi pokračuje dnes v Chýnově a v sobotu v Plané nad Lužnicí. Včera začala na táborském náměstí T.G. Masaryka regionální přehlídka nejrůznějších organizací, které pracují s dětmi a mládeží BAMBI 2011.

  Před zemědělskou školou se vystřídaly mažoretky i orientální tanečnice, nechyběly ani hudební soubory. Zájemci si mohli za dohledu městských strážníků zastřílet do plechového terče z flobertky. Svůj stánek zde měla i Vodní záchranná služba Soběslav, Ochranna Fauny ČR a další. Regionální přehlídka pokračuje dnes v Chýnově a v sobotu v Plané nad Lužnicí.

  http://taborsky.denik.cz/multimedia/galerie/3003921.html

 • Média 20.05.2011 No Comments

  Táborská BAMBI 2011 byla zahájena

  cpdmTÁBOR - Dnes, ve čtvrtek 19. května 2011, od 12 hodin na náměstí TGM byla oficiálně zahájena Bambi 2011, která se postupně bude konat ve třech městech regionu. Opět bez podpory ČRDM nebo Jihočeského kraje, ale za záštit starostů měst Tábor - Chýnov - Planá nad Lužnicí. Vše je opět děláno na bázi dobrovolnosti.
  Organizátory jsou města Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí, které se společně s DDM Tábor, ICM Tábor, hnutím Březový lístek a Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje postarají o celý průběh regionální prezentace dětských a mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících organizací, spolků, klubů… Mnohého asi napadne proč, ale odpověď je zcela jednoduchá - Nechceme, aby naše děti a mládež propadla drogám a dalším civilizačním nemocem. Chceme, aby se uměly samy bavit, sdružovat se a připravovat pro úspěšnou budoucnost plnohodnotných občanů vytvářející lepší svět. Motto je stejné jako minulý rok: Kdo si hraje, nezlobí. Kromě toho aktivity některých směřovaly k dobrovolnictví a dalším mládežnickým aktivitám.
  Ve 12 hodin už stály všechny expozice, na pódiu, ale také pod ním, se začaly střídat ukázky jednotlivých volnočasových aktivit. Sluníčko připalovalo. Organizátoři všem přítomným kladli na srdce, aby měli dostatek tekutin…, i když ani letos nechyběly dvě zdravotnice ze Střední zdravotnické školy v Táboře. Polední rozjezd Bambi 2011 navštívil senátor a starosta Chýnova Pavel Eybert, který všechny pozdravil, pozval na pátek do Chýnova, popřál zdárné spuštění a poděkoval přítomným vedoucím za to, že se věnují dětem a mládeži, a pak musel služebně odjet. Ve 13 hodin zazněly fanfáry v podání OMS Tábor, pak na pódiu přivítal ředitel Bambi 2011 Josef Musil starosty měst Tábora Jiřího Fišera a Plané nad Lužnicí Jiřího Šimánka, dále pak vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Tábora Radomíra Koubu. Oba starostové měli velmi krátké a výstižné proslovy.
  A jako třešnička na dortu bylo, když zástupce hnutí Březového lístku a Galénova nadačního fondu Jiří Riki Řeháček (správce táborské pyramidy BL) předal obou starostům Čestný Březový lístek, který je udělován výjimečně jako ocenění významným osobnostem, kteří spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství či jsou pro ně vzorem. Toto morální poděkování v podobě nádherného zlatého Březového lístku, který je orámován zelenou linkou a s udělovacího listu měl v regionu pouze Otto Findels - Adéla (skaut), který jej dostal za celoživotní práci s dětmi a mládeží. Čestný březový lístek dostali například i prezidenti Gorbačov a Regan. Ve významných osobnostech Březového lístku je i Jaroslava Vosádková (ČST) s devátým stupněm a v osobnostech náš správce pyramidy Jiří Riki Řeháček - osmý stupeň, který v devadesátých letech stál na začátku Galénovy nadace a legalizace hnutí Březového lístku.

  Více info naleznete na: http://bambi2011.eblog.cz/

 • _dsc0365TÁBOR - Dnes, ve čtvrtek 19. května 2011, od 12 hodin na náměstí TGM byla oficiálně zahájena Bambi 2011, která se postupně bude konat ve třech městech regionu. Opět bez podpory ČRDM nebo Jihočeského kraje, ale za záštit starostů měst Tábor - Chýnov - Planá nad Lužnicí. Vše je opět děláno na bázi dobrovolnosti.

  Organizátory jsou města Tábor, Chýnov a Planá nad Lužnicí, které se společně s DDM Tábor, ICM Tábor, hnutím Březový lístek a Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje postarají o celý průběh regionální prezentace dětských a mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících organizací, spolků, klubů… Mnohého asi napadne proč, ale odpověď je zcela jednoduchá - Nechceme, aby naše děti a mládež propadla drogám a dalším civilizačním nemocem. Chceme, aby se uměly samy bavit, sdružovat se a připravovat pro úspěšnou budoucnost plnohodnotných občanů vytvářející lepší svět. Motto je stejné jako minulý rok: Kdo si hraje, nezlobí. Kromě toho aktivity některých směřovaly k dobrovolnictví a dalším mládežnickým aktivitám.

  Vše vypuklo v pravé poledne

  Ve 12 hodin už stály všechny expozice, na pódiu, ale také pod ním, se začaly střídat ukázky jednotlivých volnočasových aktivit. Sluníčko připalovalo. Organizátoři všem přítomným kladli na srdce, aby měli dostatek tekutin…, i když ani letos nechyběly dvě zdravotnice ze Střední zdravotnické školy v Táboře. Polední rozjezd Bambi 2011 navštívil senátor a starosta Chýnova Pavel Eybert, který všechny pozdravil, pozval na pátek do Chýnova, popřál zdárné spuštění a poděkoval přítomným vedoucím za to, že se věnují dětem a mládeži, a pak musel služebně odjet. Ve 13 hodin zazněly fanfáry v podání OMS Tábor, pak na pódiu přivítal ředitel Bambi 2011 Josef Musil starosty měst Tábora Jiřího Fišera a Plané nad Lužnicí Jiřího Šimánka, dále pak vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Tábora Radomíra Koubu. Oba starostové měli velmi krátké a výstižné proslovy.

  bl_03Byly uděleny dva Březové lístky

  A jako třešnička na dortu bylo, když zástupce hnutí Březového lístku a Galénova nadačního fondu Jiří Riki Řeháček (správce táborské pyramidy BL) předal obou starostům Čestný Březový lístek, který je udělován výjimečně jako ocenění významným osobnostem, kteří spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství či jsou pro ně vzorem. Toto morální poděkování v podobě nádherného zlatého Březového lístku, který je orámován zelenou linkou a s udělovacího listu měl v regionu pouze Otto Findels - Adéla (skaut), který jej dostal za celoživotní práci s dětmi a mládeží. Čestný březový lístek dostali například i prezidenti Gorbačov a Regan. Ve významných osobnostech Březového lístku je i Jaroslava Vosádková (ČST) s devátým stupněm a v osobnostech náš správce pyramidy Jiří Riki Řeháček - osmý stupeň, který v devadesátých letech stál na začátku Galénovy nadace a legalizace hnutí Březového lístku.

  O co přišli, ti, co nepřišli?

  Počasí nám přálo, bylo doslova letní počasí. Ti, kteří ještě před týdnem sýčkovali, museli uznat, že naší Bambi 2011 drží palce i ten nahoře. Navíc původně plánovaný čas musel být prodloužen o jednu hodinu, protože se na poslední chvíli ohlásily další vystoupení. „Zpočátku jsme měli obavy, že v dnešní době potřeba dětských a mládežnických volnočasových aktivit poklesla, ale opak je pravdou. Měli jsme z toho radost, ale tím pádem jsme už po uzávěrce dvakrát upřesňovali program, a ten definitivní byl až dnes na place před Zemědělskou školou,” svěřil se sekretář Bambi 2011 a vedoucí Informačního centra pro mládež v Táboře Václav Pavlík.
  _dsc0248A koho jsme mohli vidět a slyšet? Byly to mažoretky ZŠ Sezimovo Ústí, Taneční klub Chýnov GR8, flétnový soubor ZŠ Chýnov, praporová exhibice Táborská garda DDM Tábor , orientální tance ZŠ Chýnov, Aerobik TJ Sokol Tábor, taneční studio BAMBI Tábor, orientální tance JUMANAH při DDM Tábor, country skupina Dupáček Tábor, vokální soubor ZŠ a MŠ nám. Mikuláše z Husi Tábor, divadelní studio DDM Tábor, Taneční klub roztleskávaček Tábor a kytarový soubor DDM Tábor. Expozice a stánky měli připraveni zástupci DDM Tábor - výtvarná dílna, malování na obličej, soutěž v poznávání přírodnin, painballová střelnice, střelba na florbalového brankáře, dále pak ICM Tábor, ANNO Jihočeského kraje, Hnutí Březový lístek, Galánův nadační fond, MS VZS při ČČK Soběslav, Klub Logici Tábor, Ochrana Fauny ČR, Městská policie Tábor a Policie ČR - dopravní služba.

  Návštěvníci byly opět překvapeni

  Jedenáctiletý Petr se přiznal, že tahle akce je doslova bombou měsíce, že nic lepšího neviděl ani neslyšel. Jedna babička vystupující dívenky byla hodně nadšená. Svěřila se nám, že je mile překvapena, že děti a mládež nejsou zas tak zkažení, jak to píší noviny a ukazují v televizi.
  Některé okolní základní školy se přijely podívat, ale jako vždy, tak z Tábora přišlo jen několik fandů pro volnočasové aktivity. Přitom všechny byly pozvány jak štábem Bambi 2011, tak táborským odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě toho o Bambi 2011 píší všechna regionální média, a tak to lze jen stěží přehlédnout.
  Náměstím TGM neustále proudili návštěvníci, mnozí přicházeli na konkrétní vystoupení, jedni pak odešli a uvolnili místo dalším, jiní program tak uchvátil, že se jim odejít nechtělo. Dalo by se říci, že program a ostatní prezentace byly navštěvovány vlnovitě.
  Táborskou Bambi 2011 navštívilo 4.028 návštěvníků.

  další fotečky jsou na http://rehacek.rajce.idnes.cz/BAMBI_2011_Tabor/

  _dsc0483

 • Média 19.05.2011 No Comments

  http://www.kraj-jihocesky.cz

  19.05.2011

  icmVe dnech 19. až 21. května 2011 se uskuteční v České republice reciproční informační a poznávací návštěva zástupců slovenských informačních center pro mládež, která jsou sdružena ve střešní slovenské nestátní neziskové organizaci „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike” (ZIPCEM). Zástupci slovenských ICM přijíždějí do České republiky na základě pozvání českých informačních center pro mládež, která jsou sdružena v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR).
  Slovenský tým zahajuje svoji cestu po ČR ve čtvrtek 19. května, kdy slovenští kolegové navštíví členská Informační centra pro mládež AICM ČR v Brně (ICM YMCA Brno) a v Pelhřimově (ICM Hodina H Pelhřimov. V podvečer se pak slovenský tým přesouvá do Českého Krumlova, kde je čeká neformální pracovní večeře s místostarostkou města Český Krumlov ing. Jitkou Zikmundovou. Páteční odpolední program bude věnován prohlídce města Český Krumlov.
  Sobotní program (21. května) pak bude věnován návštěvě Informačního centra pro mládež v Táboře za účasti vedoucího ICM Tábor Václava Pavlíka. Zde také proběhnou jednání o další spolupráci ZIPCEM a AICM ČR.
  Odpoledne se pak slovenští kolegové zúčastní části programu tradiční regionální přehlídky organizací, které pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase BAMBI 2011 v Plané nad Lužnici a budou také přijati starostou města Planá nad Lužnici Jiřím Šimánkem.

 • bl_03A jako třešnička na dortu při zahájení Bambi 2011 v Táboře bylo, když zástupce hnutí Březového lístku a Galénova nadačního fondu Jiří Riki Řeháček (správce táborské pyramidy BL) předal obou starostům - Jiřímu Fišerovi a Jiřímu Šimánkovi - Čestný Březový lístek, který je udělován výjimečně jako ocenění významným osobnostem, kteří spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství či jsou pro ně vzorem. Toto morální poděkování v podobě nádherného zlatého Březového lístku, který je orámován zelenou linkou a s udělovacího listu měl v regionu pouze Otto Findels - Adéla (skaut), který jej dostal za celoživotní práci s dětmi a mládeží.

  Hledejme, co nás spojuje! Nevyhledávejme rozpory…

  Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a “volným” hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích - ve skautských, turistických, pionýrských a mnoha dalších družinách, oddílech a skupinách organizací, sdružených v České radě dětí a mládeže, nebo často působících jinde (např. spontánní organizátoři dětských táborů či hasičského mládí). V nich plní “své” zákony, sliby a programy. Při tom vyznávají a svým svěřencům vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších prvků života je pevné, chápavé a tolerantní přátelství. Na první straně propagačního letáčku Březový lístek je proto zdůrazněno: “Nešťastný je ten, kdo nemá přítele”.
  galen1Propagátoři Březových lístků rozšiřují přátelství rozrůzněných přes pomyslné hranice působnosti jednotlivých společenství.
  Nositelé Březových lístků chtějí podporovat vznikání a utvrzování přátelství dětí, mládeže i dospívajících a dospělých.

  Autory myšlenky Březových lístků jsou Jan Šimáně – Galén (momentálně žije v Táboře, ale má zdravotní omezení) a jeho spolupracovnici Jan Tůma – Akéla, Mirek Chupík - Bílý los, Milan Mádle, Břeťa Boháč, Mirka Šimarová – Bobřice, Josef Chvíla - Červánek a Miroslav Hrabinec – Nemo.

  HISTORIE BL

  V padesátých a šedesátých letech minulého století, kdy byla v naší republice zakázána činnost skautských a jiných organizací, řada nadšenců připravovala a podporovala spontánní sdružování a sebevýchovu dětí a mládeže v různých klubech, podněcovaných a usměrňovaných z redakcí některých časopisů. Příkladem byly především čtenářské kluby Mladého hlasatele, které doznaly velkého rozmachu v tzv. první republice a krátce po roce 1945.

  Kdy a kde vznikl Březový lístek?

  Potřeba oceňovat příkladnou činnost v takových klubech a společenstvích byla pociťována na jejich instruktážních srazech, výrazně na setkání malých kolektivů na přelomu června a července 1965 v Prachovských skalách. Tam byla úspěšným frekventantům odborného kurzu vydána dopisovatelská oprávnění pro dětské a mládežnické časopisy, v lednu roku 1966 v Praze bylo poprvé uděleno pro činovníky malých kolektivů písemné ocenění “Přítel mikrokolektivu”, zatím bez symbolu březového lístku (dále jen BL). Ocenění pro širší okruh osob začali udělovatelé vystavovat později, stále jen v podobě skrytě vypisovaných “dekretů” - udělovacích listů na papíru, kůži, březové kůře či sušeném březovém lístku. Na oceněních se objevoval stále častěji symbol BL, podporoval to i název neoficiálního neveřejného občasníku “Březová kůra”. Oceňování vzorných činovníků a členů malých kolektivů se rozrostlo takovou měrou, že bylo nutno dohodnout jeho odstupňování na JUN (pro juniory) a SEN (pro seniory). Pravidla udělování JUN byla písemně stanovena zpočátku pro jejich tři první stupně. Později byla k JUN připojena řada 9 ocenění SEN. Na kurzu pro malé dětské kolektivy, pořádaném v Bělči nad Orlicí ve dnech 28. června až 2. července 1966, byla definitivně uzavřena devítistupňová juniorská řada. O několik let později byla seniorská řada zkrácena na třístupňovou a namísto názvu SEN se vžilo označení Olympijská. Udělování olympijských BL začalo v roce 1980.

  Vznik kovových odznáčků

  Dobrovolné uplatňování principů oceňování vybraných jedinců Březovým lístkem nabylo koncem šedesátých let minulého století takového rozmachu, že lze právem hovořit o širokém, nezávislém a dobrovolném hnutí (dále jen Hnutí BL). V roce 1968, při tzv. Pražském jaru a při mohutném rozmachu práce a jejího oceňování v malých společenstvích zanikla nutnost BL tajit. Byl rychle uplatněn nápad zviditelnit ocenění BL kovovým odznakem. Zásluhou Milana Mádleho byla zhotovena jeho první legální raznice s podnápisem JUN (junior). Odznaky BL-JUN se rozšířily po celém tehdejším Československu, pyšnili se jimi členové Raketových posádek, Hlídek přírody, Dívčích klubů, Turistických rozvědek, ostravského oddílu BVÚ, Modré stovky, Kruhu optimistických rodin, Otevřeného kruhu a dalších organizací i společenství mimo ně. Odznaky byly po opětovném zákazu Junáka státními orgány považovány za jeho propagaci, jejich veřejné nošení bylo považováno za provokaci. Raznice odznaku BL-JUN byla v redakci časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců zabavena tehdejší StB a u ní také zmizela. Odznaky BL-SEN (senior) nebyly nikdy vyrobeny.

  Nové odznáčky

  V roce 1979 byla zhotovena, tehdy ilegálně, z popudu Břetislava Boháče a za výtěžek činovnické sbírky druhá raznice odznaků v podobě samotného BL, tedy bez podnápisu JUN. Tyto odznaky byly a jsou zhotovovány ve značných počtech. Tím se postupně začal nahrazovat zkratkový název odznaku JUN názvem Březový lístek - BL. Dnes tvoří odznaky vyrobené z raznice vzor 1979 drtivou většinu udělených BL - do roku 2004 jich bylo vyraženo kolem 40.000 kusů. Používání souhrnného názvu JUN (juniorské) pro 1. až 9. stupeň BL dnes spíš doznívá, jsou udělovány i dospělým. Devítistupňová řada je výstižněji nazývána základní.
  Některá moravská kolegia nositelů ocenění BL dávají přednost původnímu názvu a podobě odznaku s JUN, oceněným předávají často jen udělovací listy. Taková ocenění jsou ryze intimní a nesledují veřejný smysl Hnutí.

  Třetí raznice

  Po návratu podmínek svobodného organizování dětí i dospělých si společenství Otevřený Kruh v Holešově v roce 1990, se souhlasem Jana Šimáně, pořídilo raznici třetí podoby BL. Jako výraz pokračování násilně přerušené tradice vrátilo svému odznaku nápis JUN, navíc k němu připojilo i název společenství. Rozšířenou podobu navrhl J. Pospíšil-Davy, první odznaky byly vyraženy v roce 1991. Existence odlišných odznaků, i když zachovávají společný symbol BL, občas vyvolává dosud neuzavřenou diskusi o tom, zda to Hnutí prospívá, nevadí či škodí.

  Galén zakládá nadaci

  galen-3Jan Šimáně - Galén, skaut a šiřitel myšlenky přátelství rozrůzněných a otec Březového lístku v srpnu 1968, jako protest proti okupaci Československa “bratrskými armádami” v srpnu spoluvydal a šířil obrazový leták Nepokořená svoboda (Jiří Riki Řeháček, jako kluk, se svým mladším bratrem Honzou právě ji roznášeli v Teplicích v Čechách), který se stal záminkou pro jeho zatčení, odsouzení a uvěznění v roce 1970. Po propuštění z vězení Galén směl pracovat jen jako dělník v gumárně. Stále však spolupracoval s mikrokolektivy, které prožívaly druhou, tentokrát ilegální vlnu rozvoje, i po odchodu do důchodu v roce 1984.

  Fénix opět ožívá

  Po “sametové revoluci” v roce 1989 se spolupracovníky založil a řídil redakci obnoveného Mladého hlasatele, bylo vydáno 22 čísel. V roce 1990 spoluzaložil a stal se členem nejvyššího orgánu sdružení Duha, které v roce 1991 začalo vydávat časopis Duhová planeta.

  udelovaniblV prosince 1991 zakládá Galénovu nadaci a k podpoře činností s dětmi a mládeží, do ní vkládá své peníze, získané z odškodnění za své věznění a nucené pracovní nasazení. Vrátil se ke svým “spanilým jízdám” na letní tábory a Lesní školy, aby tam znovu propagoval Velkou Pedagogickou Hru, Pět Pé, ideály Žlutého kvítku, Březového lístku a Přátelství rozrůzněných. Krátce potom se k němu připojuje i táborský Riki a dělá nadaci tiskového mluvčího, vydává občasník 5Pé, řídí PONS - orgán Galénovy nadace. Je ještě při přerodu Galénovy nadace na fond a předání vedení mladším. Dále vzniká i Hnutí Březový lístek, který doplňuje činnost fondu, aby prvotní myšlenka fungování byla dochována.

  Čestný BL

  _dsc0128_dsc0131V roce 1993 bylo dosavadních 12 stupňů BL (9 základní řady a 3 olympijských) rozšířeno o Čestný. Raznici pro jeho výrobu navrhl Zbyněk Švabík ze Ždánic. Čestný BL se zpočátku předával činovníkům s mládeží za celoživotní práci a významným osobnostem, které nějakým způsobem pomáhají nebo napomohli rozvíjení se dětských a mládežnických organizací, spolků a sdružení…. Právě letos byly uděleny dva tyto Čestné BL starostům měst Tábora - Jiřímu Fišerovi a Plané nad Lužnicí - Jiřímu Šimánkovi. Třetí starosta, a to Chýnova Pavel Eybert, skautský nestor a velký vodák je už několik let nositelem několika stupňů Březového lístku.

  eybert3Pravidla udělování

  Na ocenění Březovým lístkem má právo každý kdo dlouhodobě a nezjištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže.
  • Základním a nezastupitelným dokladem o ocenění je udělovací list, který by měl obsahovat barevný symbol BL (u jednobarevného symbolu BL číslo stupně), jméno, příjmení, případně přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich podpisové hodnoty, a datum udělení. Měl by obsahovat i stručně vyjádřené důvody ocenění.
  • První tři podepsaní navrhovatelé jsou z nejlepších přátel navrhovaného a ručí ostatním za to, že Březový lístek je udělen do správných rukou.
  • Udělení je platné, je-li podpořeno desetinásobnou silou podpisů na udělovacím dekretu. Tedy na například na udělení třetího stupně BL je na dekret třeba nashromáždit podpisovou sílu nejméně 30.
  ja_te_6• Hodnota/síla podpisu udělovatele se rovná číslu nejvyššího stupně BL, který mu byl udělen (například 3. stupeň má podpisovou hodnotu 3).
  • Vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina ve srovnání s počtem nositelů nejbližších nižších stupňů. Například žlutý Březový lístek může být udělen jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených nositelů… Tím se vytváří rostoucí pyramida. (viz pyramida)
  • Udělování BL začíná prvním stupněm a podle zásluh a vývoje oceňovaného pokračuje nejblíže vyšším stupněm. “Přeskoky” prvního stupně BL jsou výjimečně tolerovány u osob, které přes svou dlouholetou kvalitní práci ve smyslu Hnutí BL neměly k němu přístup. V zásadě je však jakékoli přeskakování stupňů nežádoucí.
  • Věkové limity pro oceňování nejsou stanoveny. Mezi udělením jednotlivých stupňů je nutné zachovávat časový odstup alespoň jednoho roku.
  • Na oděvu nebo stejnokroji se nosí viditelně jen nejvyšší dosažený stupeň BL.
  • Každý nositel BL může navrhovat, udělovat a podepisovat BL dalším osobám.

  * Na Táborsku je správcem pyramidy Jiří Riki Řeháček, který rád všem poradí a pomůže. V současné době je v našem malém regionu 116 nositelů Březového lístku. Mezi prvními, kteří získali toto specifické poděkování byli od šedesátých let například Václav Průcha(5) nebo Jaroslava Vosádková(9)… Jiří Čikeš(7), Václav Pavlík(4), Martin Šíp(5), Miloš Uhrmann(5)…

 • Média 18.05.2011 No Comments

  KRÁTCE - Bambi 2011. Největší regionální přehlídka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času startuje ve čtvrtek 19. května v Táboře, od 12 do 17 hodin se na náměstí T.G.M. představí řada hudebních, tanečních, divadelních a dalších souborů.
  V pátek od 12 do 17 hodin se festival přesune do Chýnova a v sobotu 21. května od 14 do 18 hodin bude přehlídce patřit Planá nad Lužnicí. Více na http://bambi2011.eblog.cz/.    -jar-